ST-2/2

Kolor po wypale: naturalny ceglasty
Typ: rzeżbiarska
Opis: masa ceramiczna szamotowa plastyczna, uziarnienie 0 -1 mm
Postać: watek foliowany Ø 130 mm, waga 19 kg