ST-2/2

Kolor po wypale: naturalny ceglasty
Typ: rzeźbiarska
Opis: masa ceramiczna szamotowa plastyczna, uziarnienie 0 -1 mm
Postać: watek foliowany Ø 130 mm, waga 18,5 kg