Ceramika techniczna

Niniejszym przekazujemy Pa�stwu informacje o produkowanych przez nas ceramicznych pier�cieniach RASCHIGA jako wype�nienia wie�, kolumn, p�uczek itp. wraz z ofert� na ich dostawy.
Produkujemy pier�cienie w rodzajach K-kamionkowe oraz P-porcelanowe w nast�puj�cych typach:
– porcelanowe bez przegrody
– kamionkowe bez przegrody
– kamionkowe z przegrod�
– kamionkowe karbowane
– kamionkowe z przegrod� krzy�ow�
w wielko�ciach 15,25,35,50,80,100,120,150 mm.
Na specjalne zamówienie mo�emy wykona� pier�cienie o innych wielko�ciach.