ST-1/2

Kolor po wypale: naturalny piaskowy
Typ: rzeźbiarska
Opis: masa ceramiczna szamotowa plastyczna, uziarnienie 0 -1 mm
max. temp. wypału do 1270*C
Postać: wałek foliowany Ø 130 mm, waga 18,5 kg